บริการส่งมอบสินค้า

    บริการส่งมอบสินค้า

การส่งมอบ คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการ ตั้งแต่จากการรับใบแจ้งการบริการและใบโอนย้ายสินค้า (แจ้งเบิกสินค้า) ที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้า รวมถึงระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า การจัดเตรียมสินค้าเพี่อรอส่งมอบ การตรวจสอบรายละเอียดรถบรรทุกสินค้า และการโหลดสินค้าเข้าตู้รถบรรทุกสินค้า จนปิดตู้และปล่อยรถออกจากบริษัทฯ เรียบร้อย

บริการส่งมอบสินค้า ส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง โดยจะมีการส่งสอบสินค้า ณ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด และรับบริการขนส่งแช่แข็ง โดยรถขนส่งของ บริษัทฯ ถึงสถานที่ตามสัญญาบริการของลูกค้า

 

 

กระบวนการส่งมอบสินค้า

1.รถบรรทุกสินค้าติดต่อด้านหน้าบริษัทฯพื่อให้ข้อมูลการฝาก-เบิกสินค้าแก่ รปภ. และแลกบัตรในการผ่านเข้า-ออก

2. รับใบแจ้งการบริการและใบโอนย้ายสินค้า (แจ้งเบิกสินค้า) จากฝ่ายข้อมูล ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าหรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าทำการตรวจสอบรายละเอียดการเบิกสินค้าเบื้องต้นก่อน เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลในการเตรียมสินค้ากับหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

3. ติดต่อเช็คเกอร์ที่ห้องรับรองลูกค้าและเข้าช่องโหลดเพื่อโหลดสินค้าหัวหน้าแผนกคลังสินค้าตรวจเช็ครายละเอียดของการส่งมอบสินค้าจากเอกสารเพื่อเตรียมการ

4. สินค้า Finish Product ใช้สายพานลำเลียงในการโหลดสินค้าเข้า-ออก ในการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าที่เข้ามาใช้บริการ และวางแผนการ Load สินค้า โดยรถบรรทุกสินค้าที่เบิกสินค้าประเภทกล่อง จะทำการ Load ที่ช่อง Load

5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะจัดพนักงานเพื่อทำการส่งมอบสินค้า โดยพนักงานปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน การส่งมอบสินค้า และการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าตู้คอน เทนเนอร์ / ตู้ 10 ล้อ สินค้า RawMaterialใช้พนักงานในการโหลดสินค้าเข้าและใช้รถโฟร์คลิฟท์ในการโหลดสินค้าออก

6. เมื่อทำการบรรจุเข้าตู้ Container/รถบรรทุกเป็นที่เรียบร้อยจึงทำการปิดตู้และติดซีล หรือปิดผ้าใบคลุมเพื่อคลุมสินค้าและรถ ซึ่งการจัดการขึ้นอยู่กับประเภทรถที่มาเบิกสินค้า

7.รถบรรทุกสินค้าติดต่อด้านหน้าบริษัทฯพื่อส่งใบบันทึกจากฝ่ายข้อมูล และแลกบัตรคืนกับ รปภ.